Interculturele Effectiviteit

Je interculturele competenties verbeteren

In het leertraject werk je op je eigen niveau aan het ontwikkelen van je interculturele effectiviteit. Startpunt is het meetinstrument de Intercultural Readiness Check©, dat je inzicht geeft in je interculturele competenties: interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie, bevorderen van betrokkenheid en omgaan met onzekerheid. Deze specifieke vaardigheden kan je op drie vlakken verbeteren: Connect, Perform en Enjoy.*

Resultaat

Aan het einde van het leertraject:

  • heb je een helder inzicht in de effecten en dynamiek van cultuurverschillen
  • zie je sneller waar interculturele misverstanden kunnen ontstaan en wat de rol is van beeldvorming (interculturele sensitiviteit)
  • zijn je interculturele competenties verbeterd:
    • je stemt in interculturele communicatie adequaat af op de ander zonder je authenticiteit te verliezen (Connect)
    • je hebt meer zicht op verschillende (culturele, zakelijke, persoonlijke) behoeften en belangen en kunt die beter verenigen (Perform)
    • je beweegt je gemakkelijker onder nieuwe en onvoorspelbare omstandigheden en beleeft daar (nog) meer plezier aan (Enjoy)

Krachtig samenspel: online en face-to-face leren

Je werkt gedurende 6 weken** op zelfgekozen momenten (gemiddeld 2 uur per week) in een online leeromgeving, waar je ook interactie hebt met je trainer en medecursisten. Op twee face-to-face trainingsdagen ontmoeten we elkaar ‘live’ op een centraal gelegen locatie om te werken aan de verdieping. Ook drie online webinars van 1 uur dragen bij aan het verhogen van je interculturele vakmanschap.

* IRC Model of Intercultural Effectiveness (© Intercultural Business Improvement), gebaseerd op Thomas and Fitzsimmons (2008)
** De termijn van 6 weken is niet voor niets gekozen: uit breinonderzoek blijkt dat we in een dergelijke periode diepgaand leren door herhaaldelijk met een thema bezig te zijn. En diepgang is precies wat nodig is voor interculturele effectiviteit.

Testimonials

“Inspirerend leertraject over alle aspecten van interculturele communicatie; het heeft me de nodige eye-openers gegeven.” (communicatie-trainer)

“Terwijl ik denk aan alles wat de afgelopen zes weken is gebeurd, begint het mij te dagen dat ik zoveel meer weet dan toen we startten. Ik heb nieuwe inzichten verworven over het onderwerp, mijn persoonlijkheid en mijn doelen.” (internationale project-manager)