Trainingen

iStock_000045849852_4000x1000a

Globalisering en de diepere lagen van cultuur

Luz azul trainingen, advies & coaching is al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in het geven van maatwerktrainingen over effectieve interculturele communicatie. Want je werk goed doen in eigen land, binnen jouw vertrouwde cultuur betekent niet automatisch dat je dat óók kan in een internationale context of binnen een multicultureel team. Ook al leven we in een globaliserende wereld waarin we ogenschijnlijk steeds meer op elkaar lijken, de diepere lagen van cultuurverschillen komen op de werkplek onherroepelijk om de hoek kijken. Er wordt een beroep gedaan op je interculturele competenties: interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie, bevorderen van betrokkenheid en omgaan met onzekerheid. Het is dus goed om te weten dat je jezelf daarin verder kunt ontwikkelen.

Effectieve interculturele communicatie

Mijn trainingen en leertrajecten omvatten alle aspecten van intercultureel vakmanschap: bewustwording van de eigen culturele bril, kennis over de dimensies waarop culturen van elkaar verschillen, de rol van beeldvorming in interculturele communicatie en de ontwikkeling van interculturele competenties. Werken aan persoonlijke interculturele effectiviteit is de rode draad in elk traject.

Maatwerktrainingen

Uiteraard zijn al mijn trainingen maatwerk, dus toegesneden op actuele vraagstukken in je organisatie en aangepast aan de voorkennis en doelen van de deelnemers. Soms volstaat een interventie van een halve of hele dag. Soms is er meer nodig: een meerdaagse training verspreid over enkele weken. Daarbij zet ik een biculturele trainingsacteur in en de assessmenttool Intercultural Readiness Check©. Maar ook leren in een online leeromgeving, webinars, aanvullende individuele coaching, een masterclass en train-de-trainer behoren tot de mogelijkheden.

* Luz azul trainingen, advies & coaching is CRKBO-erkend (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en derhalve voor opleidingen vrijgesteld van BTW-verplichting.

 

Testimonial

“De training heeft mijn ogen geopend voor de complexe gelaagdheid van het werken met mensen in andere culturen. Nu ik dit begrijp, voel ik me veel beter voorbereid om met toekomstige situaties om te gaan: wanneer ik de cultuur niet ken of zelfs om te begrijpen waarom mensen handelen zoals ze handelen.” (internationaal opererende ingenieur)