+31 (0)6 13328232       info@luzazultrainingen.nl

  • Nederlands
  • English

IRC

In diverse trainingen en in individuele coaching zet ik de Intercultural Readiness Check© in. De IRC legt de vier competenties vast die van invloed zijn op hoe effectief mensen met culturele diversiteit omgaan.

Vier interculturele competenties

Die vier competenties zijn:

Interculturele sensitiviteit

Dit is het vermogen om met andermans normen en waarden rekening te houden. Hieronder vallen de facetten:

  • Culturele bewustwording
  • Aandacht voor signalen

Interculturele communicatie

Dit is het talent om te communiceren en het vermogen om de wijze waarop we communiceren aan te passen. Deze competentie valt uiteen in de facetten:

  • Actief luisteren
  • Aanpassen van communicatiestijl

Bevorderen van betrokkenheid

Dit is het talent om relaties aan te knopen en betrokkenheid te vinden bij (mensen uit) andere culturen. Hieronder vallen:

  • Opbouwen van relaties
  • Verenigen van verschillende behoeften

Omgaan met onzekerheid

Dit is het vermogen om met onzekere en ongewone situaties om te gaan. Dit betreft de twee facetten:

  • Openheid t.a.v. de complexiteit van diversiteit
  • Exploreren van nieuwe benaderingen

Wetenschappelijk onderbouwd assessment

De Intercultural Readiness Check is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die je vooraf aan de training of coaching (in circa 20 minuten) online invult. Tijdens de training ontvang je je persoonlijke IRC-profiel. Dit profiel geeft op de vier interculturele competenties, en de facetten waarin ze opgesplitst zijn, aan hoe je scoort en het geeft uitgebreide feedback (circa 8 pagina’s) op de scores. Je leert per competentie je sterke punten kennen, welke gebieden verdere ontwikkeling behoeven en je krijgt ideeën aangereikt over hoe je deze competenties verder kunt ontwikkelen. In de training of coaching komen deze competenties steeds terug.

Intercultureel ontwikkelingskompas

Voordeel van de IRC voor je organisatie is bovendien dat dit instrument permanent gebruikt kan worden in functioneringsgesprekken en eventuele Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP) van individuele medewerkers.

Individuele IRC-coaching

Ben je alleen geïnteresseerd in de Intercultural Readiness Check? Ook dat kan. Voor jou heeft Luz azul de eenmalige IRC-coaching. Je vult online de IRC in en krijgt je profiel opgestuurd. Na enkele dagen volgt het bijbehorend (coachings-) gesprek van 1½ à 2 uur. Hierin bespreken wij je profiel en krijg je een nog beter zicht op je competenties, de onderlinge verbanden en het inzetten van je competenties in je (werk)situatie.

Gereproduceerd met toestemming van Intercultural Business Improvement 
(Copyright © Intercultural Business Improvement 2003) 

Social Media

Follow Luz azul training, consulting & coaching at:

 

Actueel

Webinars

Online Intercultureel Leren

Wereldwijd zijn we in de greep van het COVID-19 virus. Velen van ons werken vanuit huis. Wil jij of je organisatie in deze omstandigheden blijven leren, neem contact op over de online mogelijkheden. Een webinar of webinar reeks, individuele coaching of zelfs een SPOC (Small Private Online Course). Sinds 2013 ben ik gekwalificeerd online en blended trainer. Graag maak ik een intercultureel programma op maat. Blijf gezond!

© Luz azul trainingen, advies & coaching