+31 (0)6 13328232       info@luzazultrainingen.nl
  • Nederlands
  • English

SPOC Interculturele Bewustwording

Een SPOC (Small Private Online Course) is een compacte en aantrekkelijke manier voor een organisatie om een buzz op het thema Interculturele Bewustwording te creëren en sociaal leren te bevorderen. Het kan gezien worden als een op de organisatie toegespitste variant van een MOOC (Massive Open Online Course). De invulling is altijd maatwerk.

Resultaat

Het resultaat van de SPOC is een vergroot intercultureel bewustzijn, kennis en zelfinzicht, en de praktische toepassing van deze inzichten op het eigen internationale werk van de deelnemers. Op organisatieniveau creëert de dynamiek van een SPOC een gedeeld begrip op het thema.

Voor wie

Voor internationaal opererende organisaties die het thema Interculturele Bewustwording intern op de kaart willen zetten. Aan een SPOC kunnen 50-500 medewerkers deelnemen.

Hoe

Zoals gezegd, elke SPOC is maatwerk. Een mogelijk scenario is dat de deelnemers gedurende twee werkweken dagelijks een online impuls krijgen om hun interculturele effectiviteit te vergroten. Beknopte theorie, aantrekkelijke video’s en praktische oefeningen vormen de ingrediënten voor deze 10 sessies van een kwartier. De online omgeving is zodanig ingericht dat de deelnemers zelfstandig kunnen leren, maar ook op elkaars bijdragen kunnen reageren en door elkaars input, en die van de online trainers, verder gestimuleerd worden. Tijdens het programma vullen de deelnemers de Intercultural Readiness Check in. Deze competenties vormen de leidraad van het programma. Tot slot eindigen de deelnemers met de IRC Learning Journal voor individuele zelfreflectie en met co-creatie voor de organisatie als geheel. Luz azul trainingen, advies & coaching werkt samen met IBI en online suppliers bij het ontwikkelen en uitvoeren van een SPOC.

Wat

De SPOC is een weerspiegeling van de belangrijkste hedendaagse interculturele kennis en inzichten voor effectief internationaal werken. De paraplu is de assessmenttool Intercultural Readiness Check©. De vier competenties worden concreet vormgegeven, evenals thema’s als diepte- en oppervlakte-cultuur, culturele logica en acculturatieprocessen.

 

Testimonial


“I think a context to develop cultural communication and competences starts with being aware of how ’competent’ you are yourself. This course is a good start to figure that out. Next I think creating a dialogue about cultural communication and differences within your team is important. By sharing different views and experiences you become aware of where differences of similarities lie” (civil servant who operates internationally)

Social Media

Follow Luz azul training, consulting & coaching at:

Actueel

Masterclass Brain, Mind & Culture

On October 18, 2024 the next Masterclass Brain, Mind and Culture of Japan Intercultural Institute starts. This Masterclass is a blended learning course (webinars-podcasts-online learning) that introduces the latest insights of culture, brain and mind sciences to those living and working interculturally. You will gain a deeper understanding of the psychology of intercultural experiences, including: culture and cognition, biases, and deep culture learning and transformation. You will learn to be a more insightful interculturalist and learn how to encourage intercultural learning in others. Joseph Shaules and Yvonne van der Pol are your facilitators.

© Luz azul trainingen, advies & coaching