+31 (0)6 13328232       info@luzazultrainingen.nl
  • Nederlands
  • English

Over Yvonne

yvonne-websiteYvonne van der Pol is de vrouw achter Luz azul trainingen, advies & coaching: “Het is mijn passie om mensen te trainen en te coachen die hun intercultureel vakmanschap verder willen ontwikkelen. Intercultureel werken is in mijn visie een vak, waarbij je telkens voor de vraag gesteld wordt: hoe doe ik mijn werk nu het meest effectief in deze context?”

Basis in internationale samenwerking

Al jong had ik veel belangstelling voor de complexe ontwikkelingsvraagstukken in de wereld en wilde ik aan de oplossing daarvan bijdragen. Daarom koos ik voor de studie Sociologie van de Niet-Westerse Samenlevingen. De eerste tien jaar van mijn loopbaan heb ik me met veel betrokkenheid ingezet voor verschillende organisaties binnen het veld van internationale samenwerking.

Dichter bij persoonlijke ontwikkeling

Gaandeweg ervoer ik dat mijn focus op een ander niveau lag, dichter bij de mens en bij persoonlijke ontwikkeling. Om dat vorm te geven zette ik in 2003 mijn eigen bureau op. In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier en succes duizenden professionals uit tientallen landen begeleid en getraind in het verhogen van hun interculturele effectiviteit. Naast het trainen en coachen, deelde ik mijn kennis en ervaring in blogs over intercultureel vakmanschap, dat in 2017 uitmondde in mijn boek Bespiegelingen over Intercultureel Vakmanschap.

Bevorderen van een beter begrip tussen mensen

De missie die ik bij de start van mijn bureau verwoordde, is nog altijd mijn leitmotiv: het bevorderen van een beter begrip tussen mensen. Hier gaat het mij om: duidelijk krijgen wat je nodig hebt om de ander beter te begrijpen. Vaak moet je daarvoor ook naar binnen; treffend verwoord in het Zuid-Afrikaanse lied van Stef Bos ”Ek wil praat met ’n vreemde, om myself te verstaan”.

Een leven lang leren

Als trainer, coach en consultant ben ik permanent met het leren van anderen bezig. Zelf blijf ik ook leren, waar en wanneer ik maar kan. Zo rondde ik in 2013 de Leergang Online Leren en Faciliteren af. Verder ga ik jaarlijks naar internationale vakcongressen van SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) en ben ik actief in SIETAR Nederland. Sinds 2019 ben ik bestuurslid van SIETAR Nederland en vertegenwoordig ik Nederland in SIETAR Europa. Ik heb een licentie voor de Intercultural Readiness Check©, een model om persoonlijke interculturele competenties te meten en ben sinds 2012 IBI associate. Ook geef ik train-de-trainer workshops over de IRC. In 2017 verscheen ook de Engelse vertaling van mijn boek: ‘Reflections on Intercultural Craftsmanship’.

Ethiek en privacy

Mijn werk gaat soms over gevoelige zaken. Ethisch handelen en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens staan voor mij dan ook centraal. Ik heb me sinds 2015 binnen de vakvereniging Sietar Nederland sterk gemaakt voor het realiseren van een Ethische Code en daarmee gepaard gaande procedures rondom klachten en geschillen. Sinds 2018 zijn deze procedures bestendigd en werk ik dus volgens die Ethische Code. Uiteraard houd ik mij ook aan de AVG regulering rondom privacy en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Dit kunt u lezen in de Privacyverklaring.

Social Media

Follow Luz azul training, consulting & coaching at:

Actueel

Masterclass Brain, Mind & Culture

On October 18, 2024 the next Masterclass Brain, Mind and Culture of Japan Intercultural Institute starts. This Masterclass is a blended learning course (webinars-podcasts-online learning) that introduces the latest insights of culture, brain and mind sciences to those living and working interculturally. You will gain a deeper understanding of the psychology of intercultural experiences, including: culture and cognition, biases, and deep culture learning and transformation. You will learn to be a more insightful interculturalist and learn how to encourage intercultural learning in others. Joseph Shaules and Yvonne van der Pol are your facilitators.

© Luz azul trainingen, advies & coaching