+31 (0)6 13328232       info@luzazultrainingen.nl

  • Nederlands
  • English

Effectieve feedback in multiculturele teams

Resultaat

Feedback is de levensader voor effectieve teams. Voor divers samengestelde teams is het van extra belang dat er continue open communicatie is, want vanzelfsprekendheden voor de een hoeven niet logisch te zijn voor een ander. Deze teamtraining heeft als resultaat dat de teamleden zich meer bewust zijn van de invloed van elkaars verschillende culturele achtergronden op het geven en ontvangen van feedback en van de groepsdynamische processen in hun team. Zij vergroten hun vaardigheid in het effectief geven en ontvangen van feedback en komen tot afspraken over hoe zij feedback in hun team willen verankeren.

Voor wie

Voor multiculturele teams en voor internationale organisaties als geheel.

Hoe

De training is een maatwerktraining van één dag. Afhankelijk van de groepsgrootte kan de training door een of twee trainers worden gegeven. Vooraf vullen de deelnemers zowel een intake-formulier als de Feedback Profiler in.

Wat

  • De Feedback Profiler® vormt de kapstok voor deze training. De individuele en groepsprofielen geven inzicht in de verschillende voorkeuren bij het geven en ontvangen van feedback
  • Interactieve theorie over feedback in een cultureel divers team, voorkeursstijlen en groepsdynamische aandachtspunten
  • Oefenen in het geven en ontvangen van feedback (aan de hand van de verzamelde casuïstiek)
  • Formuleren van de vervolgstappen met betrekking tot het geven en ontvangen van feedback en de daarvoor benodigde organisatiecultuur en randvoorwaarden

 

Testimonial


“Really interesting to see how people like to give and how people like to receive feedback…and that we can tailor it to match the person (medewerker internationale NGO)

Social Media

Follow Luz azul training, consulting & coaching at:

Actueel

The East West event organized by Sietar Russia and Sietar Europe that I just participated in was a rather unusual congress. Why? To start with, it was located in three places: the old Russian part of Helsinki, the cruise ship Anastasia and the ‘actual’ congress location in Saint Petersburg. Moreover, we encountered various intercultural surprises on the way. Read the article that Pari Namazie and I wrote here.

© Luz azul trainingen, advies & coaching