+31 (0)6 13328232       info@luzazultrainingen.nl

  • Nederlands
  • English

Boek

Bespiegelingen over intercultureel vakmanschap

Mijn boek Bespiegelingen over intercultureel vakmanschap is in februari 2017 bij Brave new Books verschenen. De bundel biedt een frisse kijk op interculturele effectiviteit. Het is nu eens geen boek dat begint met een definitie van cultuur en een analyse van cultuurverschillen. Uitgangspunt vormt onze eigen culturele logica, de set vanzelfsprekendheden die we onbewust bij ons dragen, en de manier waarop die doorwerkt in onze interactie met mensen met een andere culturele achtergrond. Het gaat over ons brein, over de snelle intuïtieve geest die vanuit eigen waarden en normen reageert, over de impact van beeldvorming en natuurlijk over het ontwikkelen van interculturele competenties teneinde intercultureel effectief te zijn.

Alle professionals die internationaal werken, van ondernemer tot ambtenaar, zullen de in dit boek beschreven interculturele dilemma’s herkennen en kunnen hun voordeel doen met de aangedragen perspectieven. De bundel bevat een veertigtal columns, waarvan de meeste eerder zijn verschenen bij Vice Versa online en als inspiratiemails van Luz azul. Enkele actuele thema’s zijn nieuw toegevoegd. Voor deze uitgave zijn alle columns opnieuw bewerkt.

Bestel het boek bij BOL of in de eigen boekwinkel (ISBN: 9789402157734).

Lees hier het artikel over de feestelijke boeklancering op 24 februari 2017 in het Koninklijk Instituut van de Tropen.

De Engelse vertaling ‘Reflections on Intercultural Craftsmanship’ verscheen in november 2017 en is ook bij BOL te bestellen (ISBN: 9789402168419).

Social Media

Follow Luz azul training, consulting & coaching at:

Deep Culture Team

Certificate Program in Deep Culture Learning

Japan Intercultural Institute launches the Certificate Program in Deep Culture Learning. Together with Joseph Shaules and Matthieu Kollig I developed this program. The 2-day seminar ‘Foundations of Deep Culture Learning‘ will be held on February 21-22, 2020 in Leiden, The Netherlands.

© Luz azul trainingen, advies & coaching