+31 (0)6 13328232       info@luzazultrainingen.nl
  • Nederlands
  • English

De effectiviteit van 70:20:10 in intercultureel leren

Ik hoor en ik vergeet’

Het is ongelooflijk hoeveel we als mens vergeten. Laten we ons geen illusies maken, ons brein is ontzettend ingenieus in wat het onthoudt èn in wat het gewoon laat lopen. Ook de tijdsspanne dat we onze aandacht ergens bij kunnen houden is kort, en lijkt met de constant piepende smartphones zelfs steeds korter te worden. Studies naar het effect van trainingen zijn ook niet bepaald bemoedigend. Het blijkt dat trainingen die slechts gericht zijn op kennis èn geen follow-up hebben, 75% kennisverlies van de deelnemers te zien geven zes maanden na afloop. We onthouden alleen wat indruk maakt en wat we direct in ons werk nodig hebben.

‘Ik zie en ik onthoud’

Laten we dan eens kijken naar de manier waarop we dingen onthouden in plaats van naar wat we vergeten. De aloude Leerpiramide van Edgar Dale is daarbij nog steeds interessant omdat dit model aangeeft dat wat via één enkel kanaal tot ons komt (alleen lezen, horen of zien) slecht beklijft. Beter is het om kennis gecombineerd aan te bieden. Maar het resultaat wordt nóg veel beter als de trainees de nieuwe informatie zelf gaan verwerken en toepassen in de praktijk en aan de anderen presenteren of uitleggen. De training van Sivasailam Thiagarajan (beter bekend als “Thiagi”, een autoriteit op het gebied van interactief intercultureel leren), die ik onlangs volgde, werkte ook geheel volgens dit principe. Het was opmerkelijk dat deze trainer nooit langer dan een kwartier aan het woord was; alles was interactief en gericht op uitwisseling, betekenisgeving en verwerking in wisselende groepen.

‘Ik doe en ik begrijp’

Maar hoe beklijft leren nu echt, en wel in de performance van je vak op de werkvloer? Daarvoor gaan we nog een stap verder. Leren en verwerken van nieuwe kennis en vaardigheden werkt het beste uitgesmeerd in de tijd en geïntegreerd met de uitdagingen van de werkplek. Dat gaat om 70:20:10, wat staat voor 70% informeel leren, 20% on-the-job leren en 10% formeel leren.

  • 70% van alle leerervaringen krijgen we op de werkvloer; professionals leren het meest als gevolg van nieuwe opdrachten en taken die uitdagend zijn.
  • 20% van alle leerervaringen ontstaat door feedback van collega’s en door zelf te kijken naar voorbeeldgedrag bij anderen.
  • 10% van alle leerervaringen doen we op in ‘formele’ settings als trainingen, workshops en opleidingen.

Tot een paar jaar terug was het meeste trainingsaanbod ‘formeel’ leren. Inmiddels verandert dat in rap tempo. De uitdaging van het leren is om de 10% van het leren in formele trainingen te verbinden met de praktijk: met collega’s en in intervisie (20%) en in de uitvoering van de directe taken en projecten (de 70%). Het gaat er niet om formele trainingen te vervangen, maar wel om ze optimaal aan te vullen en dat vraagt om een heel andere visie en ontwerp van leertrajecten.

Intercultureel effectieve performance

Aan de blended leertrajecten die ik sinds een aantal jaar aanbied en waar ik heel enthousiast over ben, ligt ook dit 70:20:10 principe ten grondslag. Zo werken de deelnemers online, al vóór de eerste face-to-face dag, samen aan een opdracht die ze op de trainingsdag presenteren. Hierdoor wordt de online input (de 10%) al direct verwerkt in groepsverband (de 20%). Verder formuleert elke deelnemer een Rode Draad die direct betrekking heeft op zijn of haar werk, waaraan hij/zij 5-6 weken werkt en op reflecteert (de 70%).

Laatst had ik samen met collega Ursula Brinkmann in een dergelijk traject rijksambtenaren die internationaal werken en die prachtige interviews hebben gedaan met mensen uit landen waar zij mee te maken hebben. Een van hen had een Chinees geïnterviewd over de subtiele afwegingen die je maakt in gespreksvoering: op welke momenten wil en kan je duidelijk zijn en waar vind je de relatie belangrijker en wil je gezichtsverlies voorkomen zodat je onvermijdelijk concessies doet op de helderheid van de boodschap. Door deze fijnmazigheid van interculturele communicatie zelf uit te spitten en te bespreken kon hij daarna makkelijker switchen van taak- naar relatiegerichte, en van directe naar indirecte communicatiestijl.

Effectief intercultureel werken gaat om een dieper begrip en het toepassen van de subtiliteit in je eigen werk; daarom vind ik 70:20:10 zo’n mooi principe.

Wil je meer weten over dit thema, bekijk dan eens deze Symbaloo die ik heb gemaakt.

Social Media

Follow Luz azul training, consulting & coaching at:

Actueel

Masterclass Brain, Mind & Culture

On October 18, 2024 the next Masterclass Brain, Mind and Culture of Japan Intercultural Institute starts. This Masterclass is a blended learning course (webinars-podcasts-online learning) that introduces the latest insights of culture, brain and mind sciences to those living and working interculturally. You will gain a deeper understanding of the psychology of intercultural experiences, including: culture and cognition, biases, and deep culture learning and transformation. You will learn to be a more insightful interculturalist and learn how to encourage intercultural learning in others. Joseph Shaules and Yvonne van der Pol are your facilitators.

© Luz azul trainingen, advies & coaching