+31 (0)6 13328232       info@luzazultrainingen.nl
  • Nederlands
  • English

Deep Culture Podcast

De Deep Culture Podcast is een Engelstalige podcast die de psychologische impact van interculturele ervaringen onderzoekt, vanuit de recente inzichten uit onderzoek naar het brein, de mind en cultuur. De Podcast is ontwikkeld door Joseph Shaules in samenwerking met Yvonne van der Pol. We kijken naar de persoonlijke groei die kan voortvloeien uit wonen en werken in het buitenland, het opgroeien in een multiculturele context – en de uitdagingen van het overbruggen van verschillende culturele logica.

Social Media

Follow Luz azul training, consulting & coaching at:

Actueel

Masterclass Brain, Mind & Culture

On October 18, 2024 the next Masterclass Brain, Mind and Culture of Japan Intercultural Institute starts. This Masterclass is a blended learning course (webinars-podcasts-online learning) that introduces the latest insights of culture, brain and mind sciences to those living and working interculturally. You will gain a deeper understanding of the psychology of intercultural experiences, including: culture and cognition, biases, and deep culture learning and transformation. You will learn to be a more insightful interculturalist and learn how to encourage intercultural learning in others. Joseph Shaules and Yvonne van der Pol are your facilitators.

© Luz azul trainingen, advies & coaching