+31 (0)6 13328232       info@luzazultrainingen.nl
  • Nederlands
  • English

Auteur: Yvonne

De keerzijde van goede intenties

Idealisme en goede bedoelingen

In mijn interculturele werk kom ik een grote diversiteit aan mensen tegen. De meesten werken al geruime tijd internationaal en willen hun interculturele vakmanschap aanscherpen. Anderen worden voor het eerst uitgezonden, bijvoorbeeld voor een eenmalig internationale adviesklus, vrijwilligerswerk of stage. Vooral zij die afreizen naar het Zuiden (the Global South), hebben daar vaak een behoorlijke dosis idealistische ideeën en goede bedoelingen bij. Het interessante – en positieve – is dat steeds meer mensen deze beste intenties voor zichzelf bevragen.

  • Wat zijn mijn blinde vlekken als ik mensen wil helpen maar de context niet ken?
  • Wie ben ik eigenlijk om kennis te delen?
  • Hoe relevant is mijn kennis in die totaal andere context?
  • En … kan ik niet beter bijdragen door thuis te blijven?

Lees verder

Deep Culture Podcast

De Deep Culture Podcast is een Engelstalige podcast die de psychologische impact van interculturele ervaringen onderzoekt, vanuit de recente inzichten uit onderzoek naar het brein, de mind en cultuur. De Podcast is ontwikkeld door Joseph Shaules in samenwerking met Yvonne van der Pol. We kijken naar de persoonlijke groei die kan voortvloeien uit wonen en werken in het buitenland, het opgroeien in een multiculturele context – en de uitdagingen van het overbruggen van verschillende culturele logica.

Stilte in de breakout room

Vorige week had ik een intrigerende conversatie in de breakout room van de Learning Circle van Japan Intercultural Institute. Samen met internationale collega’s bediscussieerden we hoe we onze deelnemers aan online interculturele trainingen beter samen kunnen laten leren en zich met elkaar verbinden. Mijn collega uit Japan vertelde dat haar grootste uitdaging de stiltes in breakout rooms waren. Ik was verrast. Dat was een fenomeen dat ik van mijn Westerse noch van mijn internationaal gemengde groepen ken.

Lees verder

Empathie, wanneer dat het meest nodig is

In deze turbulente en onzekere tijden is empathie – het beschouwen van een situatie vanuit het standpunt van een ander – een essentiële voorwaarde voor wederzijds begrip. Voor degenen die werken op het terrein van Interculturele Communicatie en Diversiteit en Inclusie (D&I) is het interessant te kijken hoe empathie te ontwikkelen is. Want, zoals uit neuroscience en cognitieve psychologie blijkt; empathie is een complex fenomeen. Het kan automatisch opwellen en ons helpen het perspectief van een ander te begrijpen, maar empathie ontstaat niet per definitie automatisch.

Lees verder

Najaarsnieuwsbrief 2020 – Hoe zit het met bias?

Als we het hebben over diversiteit van teams en hun innovatieve kracht, over het benutten van alle perspectieven en over optimale interculturele communicatie, dan moeten we het hebben over bias.

De Architectuur van Bias

Het woord ‘bias’ verwijst niet naar één enkele bias, zoals stereotypering of etnocentrisme, maar naar een hele reeks vooroordelen. Het is waarschijnlijk nauwkeuriger om te spreken over de Architectuur van Bias die we in onze eigen geest vinden. Het is de manier waarop onze cognitieve processen werken. Simpel gezegd, bias is ingebouwd. Bias is de standaardinstelling van onze denksystemen. Hoewel we als autonome, rationele individuen meestal het gevoel hebben dat we zelf de regie hebben, worden we eigenlijk voortdurend misleid en uitgedaagd door onze eigen waarnemingen en interpretaties. Waarom?

Lees verder

Webinar Intercultural online challenges

Hier een gedeelte van de opname van het webinar dat Ursula Brinkmann en Yvonne van der Pol gaven op 3 juli 2020 over ‘Intercultural challenges of online collaboration’ (Engelstalig).

Online intercultureel leren: creëer een 70:20:10 blend

In de afgelopen maanden werden we door de Covid-19 maatregelen massaal genoodzaakt effectief te worden in de digitale wereld. Dat was voor veel organisaties en personen een enorm steile leercurve: thuiswerken, thuisonderwijs, online trainen etc. De transitie werd in slechts enkele dagen gerealiseerd. De eerste golf van online werken en leren zit erop en het besef dient zich aan dat we nog lang op deze manier zullen blijven werken. Daarom nodig ik je in deze inspiratiemail uit om dieper te kijken naar de effectiviteit van online leerinterventies, in het bijzonder van intercultureel leren.

Lees verder

How to manage uncertainty and keep your intercultural zest

We are in the middle of a mind-blowing crisis.

Many of you will be working from home, which may at times feel like the eye of the storm.

Many of you will be working from home, in frequent online exchange with international partners to manage the implications of the pandemic in your work area. We hope that you, your family and friends are all well.

Lees verder

Why do mind and brain matter in intercultural learning?

The mind as crucial factor
Years ago I got intrigued by the relations between culture, mind and brain. At the ‘Sietar Deutschland 2012 Forum’ new research on cultural neuroscience was presented and that evoked huge discussions amongst the audience. As interculturalists we understood something about the impact of culture on the brain by watching photos of fMRI scans comparing Chinese and North-American persons in various experimental settings. We also got a glimpse of the interrelationship between brain and culture, but many of us couldn’t really grasp the core and stayed behind with a lot of questions.

A year later at the Sietar Europe Congress in Tallinn I attended Joseph Shaules’ seminar on ‘Applying Cultural Neuroscience to Intercultural Training and Education’. That session was eye-opening in the sense that he introduced the ‘mind’ as crucial additional factor in the interrelationship between brain and culture. A factor that until today is often overseen or underestimated.

May I invite you to join my journey into brain, mind and culture in this blog?

Lees verder

De eerste óf de laatste indruk

Je ontmoet iemand voor het eerst. Je kijkt elkaar aan, zet een stap vooruit en schudt de hand. En binnen 7 seconden heb je een eerste indruk van elkaar! Als sociale wezens weten we pijlsnel wie de ander is en of we hem/haar kunnen vertrouwen. Althans, dat ménen we te weten. Onze reflexieve geest (intuitive mind) reageert op basis van alle eerdere indrukken, ervaring en stereotypen die we in onze ‘rugzak’ bij ons dragen. We hebben het andere, langzamere deel van onze cognitieve informatieverwerking keihard nodig (de reflectieve geest, reflective mind) om het beeld van de ander compleet te maken, om te beschrijven en niet te meteen te interpreteren, zeker als het gaat om diversiteit. En dat duurt in de regel beduidend langer dan 7 seconden. Zelfs na 7 jaar ontdek je vaak nog nieuwe aspecten en diepere beweegredenen van de mensen met wie je werkt.

Lees verder

Social Media

Follow Luz azul training, consulting & coaching at:

Actueel

Masterclass Brain, Mind & Culture

On October 18, 2024 the next Masterclass Brain, Mind and Culture of Japan Intercultural Institute starts. This Masterclass is a blended learning course (webinars-podcasts-online learning) that introduces the latest insights of culture, brain and mind sciences to those living and working interculturally. You will gain a deeper understanding of the psychology of intercultural experiences, including: culture and cognition, biases, and deep culture learning and transformation. You will learn to be a more insightful interculturalist and learn how to encourage intercultural learning in others. Joseph Shaules and Yvonne van der Pol are your facilitators.

© Luz azul trainingen, advies & coaching